Фърст диджитъл е оператор на цифрово ефирно излъчване на програмите на Българската национална телевизия. Фирмата притежава разрешение от Комисията за регулиране на съобщенията № 01635/22.07.2010 г. за мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване /DVB-T/ с национален обхват, предназначена за разпространение на програми на обществени оператори.

Програми на обществения оператор в мрежата за цифрово наземно телевизионно излъчване: